DATA SISWA

NONISNAMA SISWATEMPAT/ TGL. LAHIRTAHUN LULUS
1001R O K I A H BAGAN SIAPI API, 2 APRIL 1988Dumai, 23 Januari 2008
2002S E T I A R A M A D A N I SIANTAR, 9 APRIL 1990Dumai, 23 Januari 2008
3003A G U S T I N A TANJUNG LEIDONG, 7 AGUSTUS 1990Dumai, 23 Januari 2008
4004H A M I D A Hsimpang murini, 12 november 1988Dumai, 23 Januari 2008
5005R I N I D E L F I T A S A R I DUMAI, 6 JULI 1992Dumai, 23 Januari 2008
6006W A H Y U N I DUMAI, 10 APRIL 1992Dumai, 23 Januari 2008
7007R I S A W A T ISENABOI, 8 JULI 1987Dumai, 23 Januari 2008
8008A B D U L J A L I L TEBING TINGGI, 10 SEPTEMBER 1980Dumai, 3 Juni 2008
9009F R E D D Y N A I N G G O L A NDUMAI, 10 MARET 1984Dumai, 29 Februari 2008
10009M A R L I A R A M A I N I DUMAI, 10 MARET 1984Dumai, 29 Februari 2008
10009N I T A M A N S A R I M A R A N A T H A D A M A N I K GURUN PANJANG, 03 MARET 1994Dumai, 29 Februari 2008
10009M A K M U R BAGAN BESAR, 17 OKTOBER 1987Dumai, 29 Februari 2008
11010F L A N T I N A P U R N A M A W I T A MEDAN, 13 MARET 1987Dumai, 29 Februari 2008
12011D E S Y A G U S T I R A DUMAI, 25 DESEMBER 1989Dumai, 23 Januari 2008
13012W I K E D W I R A M A D H A N I MEDAN, 8 APRIL 1989Dumai, 29 Februari 2008
14013H A R N O BAGAN BESAR, 10 NOVEMBER 1985Dumai, 23 Januari 2008
15014N U R H A Y A T INTB – SUMBAWA, 8 APRIL 1989Dumai, 29 Februari 2008
16015H E N D R I S O P I A NBANDAR GULA, 3 APRIL 1986Dumai, 29 Februari 2008
16015A N A S A S A R IKAMOLAN, 15 AGUSTUS 1983Dumai, 05 Agustus 2007
17016T A N I A E N D A H S A R I BUKIT TIMAH, 22 MARET 1986Dumai, 23 Januari 2008
18017M A R I N I BAGAN BESAR, 22 MARET 1986Dumai, 23 Januari 2008
19018R I M A DUMAI, 22 NOVEMBER 1988Dumai, 18 April 2008
20019P U T R I N I L A M S A R IDUMAI, 6 APRIL 1995Dumai, 29 Februari 2008
20019P U T R I N I L A M S A R IBAGAN BESAR, 6 APRIL 1995Dumai, 3 Juni 2008
21020K U M A L A A P R I A N I BAGAN BESAR, 17 APRIL 1995Dumai, 29 Februari 2008
22021S U J I T O PACITAN, 6 MARET 1981Dumai, 29 Februari 2008
23022D E N I F I R D A U S DUMAI, 15 Juli 1990Dumai, 18 April 2008
24
023F R E D D Y N A I N G G O L A NP. SIANTAR, 16 SEPTEMBER 1989Dumai, 3 Juni 2008
25023F R E D D Y N A I N G G O L A NDUMAI, 10 MARET 1984Dumai, 18 April 2008
26024Y U L I A N I SIMPANG JEPANG, 01 JULI 1990Dumai, 18 April 2008
27025E K A A G U S T I A N IDUMAI, 19 AGUSTUS 1992Dumai, 18 April 2008
28026I N T A N P U R Y A N IDUMAI, 18 MEI 1995Dumai, 18 April 2008
29027E R N A W A T I SUNGAI SAMPAI NIAT, 20 November 1988Dumai, 18 April 2008
30028U S W A T U L H A S A N A H BATU SANGKAR, 10 OKTOBER 1988Dumai, 18 April 2008
31029I R A P U R N A M A S A R I DUMAI, 13 MEI 1989Dumai, 3 Juni 2008
32030L I L I S A S M I T A BAGAN BESAR, 9 NOVEMBER 1986Dumai, 3 Juni 2008
33031M A K M U R BAGAN BESAR, 17 OKTOBER 1987Dumai, 3 Juni 2008
34032NITAMANSARI MARANATHA DAMANIK GURUN PANJANG, 3 MARET 1994Dumai, 3 Juni 2008
35033F A U Z I BAGAN BESAR, 25 DESEMBER 1987Dumai, 3 Juni 2008
36034F E N T I A R M A BR S A R A G I H SEI TUAN, 17 DESEMBEr 1995Dumai, 12 Oktober 2008
37035S A N T I A G U S T I N A BAGAN SIAPI - API, 15 AGUSTUS 1994Dumai, 12 Oktober 2008
38036L E N I A R Y A N I PALEMBANG, 13 FEBRUARI 1993Dumai, 12 Oktober 2008
39037S U L I A N A RAWA SARI, 14 JULI 1991Dumai, 12 Oktober 2008
40038S I T I Z U L A I H A PASIR LIMAU KAPAS, 09 SEPTEMBER 1989Dumai, 12 Oktober 2008
41039R I N IASAHAN, 21 DESEMBER 1991Dumai, 12 Oktober 2008
42040L I A D A N I A T I DUMAI, 04 APRIL 1994Dumai, 12 Oktober 2008
43041F A H R U R O Z I LUBUK PAKAM, 01 JUNI 1989Dumai, 12 Oktober 2008
44042E T N A W A T I DUMAI, 01 JANUARI 1990Dumai, 12 Oktober 2008
45043C H A I R U L A M R I BANGKINANG, 05 AGUSTUS 1980Dumai, 29 Januari 2009
46044E R V I N A Y U W A N T I DUMAI, 22 MEI 1995Dumai, 29 Januari 2009
47045S R I M U H A N A BAGAN BESAR, 05 APRIL 1987Dumai, 29 Januari 2009
48045S R I M U H A N A BAGAN BESAR, 05 APRIL 1987Dumai, 13 Maret 2009
49046D E L I M A S A R I SUNGAI LOKAN, 04 OKTOBER 1991Dumai, 29 Januari 2009
50047N I A M A R I A N T I SUNGAI PIRING, 09 OKTOBER 1990Dumai, 29 Januari 2009
51047N I A M A R I A N T I SUNGAI PIRING, 09 OKTOBER 1990Dumai, 13 Maret 2009
52048S R I H A R U M A L I N ASUNGAI DUA, 31 MARET 1992Dumai, 18 Mei 2009
53049M O N I C A A N J A N I TEMBILAHAN, 03 JUNI 1992Dumai, 29 Januari 2009
54049M O N I C A A N J A N I TEMBILAHAN, 03 JUNI 1992Dumai, 13 Maret 2009
55050U M I S A L M A HTL. KIAMBANG, 21 SEPTEMBER 1991Dumai, 29 Januari 2009
56050U M I S A L M A HTL. KIAMBANG, 21 SEPTEMBER 1991Dumai, 13 Maret 2009
57051F E B R I D A Y A N T I JAKARTA, 22 FEBRUARI 1991Dumai, 29 Januari 2009
58052R I S N A S A G I T APULAU PALAS, 09 AGUSTUS 1991Dumai, 29 Januari 2009
59052R I S N A S A G I T APULAU PALAS, 09 AGUSTUS 1991Dumai, 13 Maret 2009
60053M E R I S A MUMPA, 04 JULI 1990Dumai, 29 Januari 2009
61054K A R U N I A H I D A Y A T I TEMBILAHAN, 02 MARET 1992Dumai, 29 Januari 2009
62055S R I H A R D I Y A N T IBASILAM BARU, 07 AGUSTUS 1989Dumai, 29 Januari 2009
63055S R I H A R D I Y A N T IBASILAM BARU, 07 AGUSTUS 1989Dumai, 13 Maret 2009
64056I S W A N D I SUNGAI GUNTUNG, 23 JUNI 1991Dumai, 29 Januari 2009
65057MARTAN SYAFRIANDI SIMANJUNTAK DESA BESAR, 22 MARET 1991Dumai, 29 Januari 2009
66058M A R H A L I M TEMBILAHAN, 24 JUNI 1990Dumai, 29 Januari 2009
67059M U N A J A D KEPENUHAN JAYA, 23 OKTOBER 1988Dumai, 21 Januari 2009
68060I I S L I A N IDURI, 06 JULI 1989Dumai, 29 Januari 2009
69061T. H E N R I Z A LBAGAN BESAR, 12 AGUSTUS 1983Dumai, 13 Maret 2009
70062S I T I N U R F A T I M A HDUMAI, 2 JUNI 1992Dumai, 13 Maret 2009
71063K I K I H A R TI WIGURUN PANJANG, 23 AGUSTUS 1996Dumai, 18 Mei 2009
72064M U L Y A D IBUKIT KAPUR, 19 OKTOBER 1988Dumai, 18 Mei 2009
73065S R I D E W I H A R T I N I SIMPANG MURINI, 14 JUNI 1990Dumai, 18 Mei 2009
74066L I S I R V I A N ADUMAI, 5 AGUSTUS 1990Dumai, 18 Mei 2009
75067W U R I T L A S I HKARANG ANYAR, 2 JANUARI 1992Dumai, 18 Mei 2009
76068P A S T A R U N ABAGAN BATU, 5 APRIL 1990Dumai, 18 Mei 2009
77069M E L I Z A U N I K ABAGAN BESAR, 31 MARET 1991Dumai, 18 Mei 2009
78070S I T I N U R L I Z AGURUN PANJANG, 31 MARET 1991Dumai, 18 Mei 2009
79071R I S M A W A T IDUMAI, 13 AGUSTUS 1996Dumai, 18 Mei 2009
80072M U H A J I RTELUK LATAK, 9 JULI 1988Dumai, 18 Mei 2009
81073S I T I P A T I M A H BATU GINGGIH, 13 DESEMBER 1989Dumai, 07 September 2009
82074M. N A H R U L H A Y A BAGAN BESAR, 19 DESEMBER 1990Dumai, 07 September 2009
83075Z U S D I A N A N A S B I N D A U L A E MEDAN, 16 JUNI 1993Dumai, 07 September 2009
84076N U R U L A I S A H DUMAI, 16 JUNI 1994Dumai, 07 September 2009
85077E V A E V L I N D A GURUN PANJANG, 05 OKTOBER 1995Dumai, 07 September 2009
86078S U T R I O W A T I GURUN PANJANG, 01 APRIL 1995Dumai, 07 September 2009
87079S I T I M U S L I M A H GURUN PANJANG, 20 MEI 1996Dumai, 07 September 2009
88080R E T N O A Y U N A W A N G S A R I MEDAN, 07 SEPTEMBER 1995Dumai, 07 September 2009
89081W I D I A L E S T A R I GURUN PANJANG, 08 FEBRUARI 1996Dumai, 07 September 2009
90082A H M A D A R I F I N GURUN PANJANG, 16 JUNI 1995Dumai, 07 September 2009
91083R I C C I P R A Y U D H A SIDOARJO, 6 DESEMBER 1995Dumai, 07 September 2009
92084S I T I N U R L I Z A GURUN PANJANG, 09 JANUARI 1998Dumai, 29 Desember 2009
93085S I T I M U S L I M A H GURUN PANJANG, 30 MEI 1996Dumai, 29 Desember 2009
94086W I D I A L E S T A R I GURUN PANJANG, 28 FEBRUARI 1996Dumai, 29 Desember 2009
95087S I T I H A L I M A HGURUN PANJANG 21 OKTOBER 1997Dumai, 29 Desember 2009
96088N U R W A H Y U N IDUMAI, 11 NOPEMBER 1996Dumai, 29 Desember 2009
97089SULISTIANA SITOMPULTANJUNG PINANG, 24 SEPTEMBER 1988Dumai, 29 Desember 2009
98090S U R T I BAGAN BESAR, 05 SEPTEMBER 1989Dumai, 29 Desember 2009
99091C H O D N I D A A I S Y A H BAGAN BESAR, 12 JULI 1989Dumai, 29 Desember 2009
100092MUHAMMAD FAHRURROZIBANTAN TUA, 04 JULI 1984Dumai, 29 Desember 2008

101092T R I M A Y A S O F ABUKIT KAPUR, 07 DESEMBER 1990Dumai, 29 Desember 2009
102093O C T A S Y A H F U T R I.B.S SIKUNDUR ACEH TIMUR, 28 OKTOBER 1996Dumai, 17 Maret 2010
103094E F E N D I H A R A H A P BUKIT NENAS, 08 JUNI 1988Dumai, 17 Maret 2010
104095R O M A N D O T. PERSATUAN, 15 FEBRUARI 1991Dumai, 17 Maret 2010
105096D A V I D D A N I E L P U R B ALIMBANG, 23 NOPEMBER 1997Dumai, 17 Maret 2010
106097A N D R E F E B R I A S Y A H P U R B ASERBELAWAN, 22 PEBRUARI 1996Dumai, 17 Maret 2010
107098Z U B A I D A HBASILAM BARU, 4 MARET 1989Dumai, 17 Maret 2010
108099N A N I D I A N P U R N A M ABAGAN BESAR, 31 OKTOBER 1986Dumai, 17 Maret 2010
109100N U R H A K I K IDUMAI, 04 JANUARI 1995Dumai, 17 Maret 2010
110101C H A I R U L A M R IBANGKINANG, 05 AGUSTUS 1980Dumai, 17 Maret 2010
111102R I T ABENGKALIS, 28 NOPEMBER 1993Dumai, 17 Maret 2010
112103S U Y O N OSIMPANG JEPANG, 3 JUNI 1992Dumai, 23 Juli 2010
113104S U K A M T OBUKIT NENAS, 26 JUNI 1991Dumai, 23 Juli 2010
114105WAN MUHAMAD NURUL HUDABUKIT NENAS, 09 DESEMBER 1992Dumai, 23 Juli 2010
115106D E D I H A R Y A D ISEI APIT, 06 FEBRUARI 1991Dumai, 23 Juli 2010
116107W E N N Y S U D A R Y A N T IPACITAN, 03 APRIL 1989Dumai, 23 Juli 2010
117108S I T I R O M L A HDUMAI, 28 OKTOBER 1991Dumai, 23 Juli 2010
118109NURHALIMAH TUN SAKDIAHBUKIT TIMAH, 05 OKTOBER 1992Dumai, 23 Juli 2010
119110S U S I S U S A N T IBAGAN BESAR, 08 JANUARI 1994Dumai, 23 Juli 2010
120111R O M IBAGAN BESAR, 01 DESEMBER 1983Dumai, 23 Juli 2010
121112M. F U R Q A NGUMARANG, 10 JANUARI 1993Dumai, 23 Juli 2010
122113F E B R I A N S A HDUMAI, 10 FEBRUARI 1987Dumai, 26 Nopember 2010
123114R O M A Y A HKAMPUNG TENGAH, 30 MARET 1990Dumai, 26 Nopember 2010
124115S U S I S U S A N T IBAGAN BESAR, 08 JANUARI 1994Dumai, 26 Nopember 2010
125116S A M S U L H A D IKEDIRI, 15 JULI 1973Dumai, 26 Nopember 2010
126117MAYASARI SITANGGANGDUMAI, 16 OKTOBER 1991Dumai, 26 Nopember 2010
127118Y A Y U K S A F I T R IJOGYA, 04 JANUARI 1991Dumai, 26 Nopember 2010
128119D E W I S U S I L A W A T IMEDAN, 01 SEPTEMBER 1992Dumai, 26 Nopember 2010
129120L I S T R I S E P T I A N AKAYU AGUNG, 12 SEPTEMBER 1996Dumai, 26 Nopember 2010
130121L A M L A SMANDUAMAS, 21 AGUSTUS 1993Dumai, 26 Nopember 2010
131122R E S T U I L A H IKOTA PINANG, 16 MARET 1992Dumai, 26 Nopember 2010
132123M A H Y A R U N ILUBUK PAKAM, 28 MARET 1996Dumai, 21 April 2011
133124D E D I K U R N I A W A NSENAYAN, 12 SEPTEMBER 1996Dumai, 21 April 2011
134125S R I W A H Y U N IAEK LOBA, 01 DESEMBER 1992Dumai, 21 April 2011
135126F I J A IMEDAN, 22 JULI 1994 Dumai, 21 April 2011
136127R I K A S U S A N T IBAGAN BESAR, 23 SEPTEMBER 1990Dumai, 21 April 2011
137128S A F R I D ALABUHAN BATU, 21 PEBRUARI 1976Dumai, 21 April 2011
138129N A T A L M U R N I S A R IBUKIT KAPUR, 25 DESEMBER 1993Dumai, 16 Agustus 2011
139130S I T I F A T I M A HDUMAI, 05 SEPTEMBER 1993Dumai, 16 Agustus 2011
140131S U P R I Y A N T OKAMPUNG BARU, 29 DESEMBER 1992Dumai, 16 Agustus 2011
141132W I N D A R IKISARAN, 10 DESEMBER 1993Dumai, 16 Agustus 2011
142133D E V I R I Z K I M A Y A S A R IBUKIT NENAS, 25 JANUARI 1994Dumai, 16 Agustus 2011
143134S U S I L A W A N IBAGAN BESAR, 03 APRIL 1992Dumai, 16 Agustus 2011
144135R A F I T A Y E N IBAGAN BESAR, 25 JANUARI 1996Dumai, 16 Agustus 2011
145136M I S N O S A P U T R ADUMAI, 01 DESEMBER 1994Dumai, 16 Agustus 2011
146137R I K I D A R M A P R A T A M ABAGAN BESAR, 20 JUNI 1992Dumai, 16 Agustus 2011
147137R I K I D A R M A P R A T A M ABAGAN BESAR, 20 JUNI 1992Dumai, 05 Maret 2012
148138A D I W I J A Y ABAGAN BESAR, 18 JUNI 1994Dumai, 05 Maret 2012
149139I R N A R A H A Y UAIR BESAR, 25 MEI 1998Dumai, 05 Maret 2012
150140E F E N D IBAGAN BESAR, 20 AGUSTUS 1994Dumai, 05 Maret 2012
151141R A T I E K A S A R IPEMATANG SIANTAR, 11 APRIL 1997Dumai, 05 Maret 2012
152142N I L A A G U S T I N ARAWANG MAKMUR, 04 AGUSTUS 1998Dumai, 05 Maret 2012
153143W I S N U F I R M A N S Y A HBANDAR REJO, 17 OKTOBER 1994Dumai, 05 Maret 2012
154144M U H A I LADIREJO, 11 NOVEMBER 1994Dumai, 05 Maret 2012
155145R O B I 'A H A L A D A W I A HDESA SENTANG, 20 DESEMBER 1994Dumai, 05 Maret 2012
156146N I A G U S T I N AGURUN PANJANG, 08 JANUARI 1995Dumai, 05 Maret 2012
157147P U R W A T I P U J I L E S T A R IDUMAI, 26 SEPTEMBER 1995Dumai, 05 Maret 2012
158148L A M R I BAGAN BATU, 20 FEBRUARI 1994Dumai, 05 Maret 2012
159149A H M A D N A F IDUMAI, 21 OKTOBER 1986Dumai, 05 Maret 2012
160150H A R Y A N T OTANAH PERSATUAN, 18 JANUARI 1991Dumai, 05 Maret 2012
161151Y U L I A N ATABEK PATAH, 04 JULI 1992Dumai, 05 Juni 2012
162152FRISCA ERIZA PRATAMABATAM, 9 SEPTEMBER 1996Dumai, 05 Maret 2012
163153N U R R A H I M A D E S YDUMAI, 20 DESEMBER 1991Dumai, 26 Desember 2012
164154A S M A R A N ITELUK BANO, 07 OKTOBER 1992Dumai, 26 Desember 2012
165155D E S T Y D W I S A R T I K ADUMAI, 13 DESEMBER 1997Dumai, 26 Desember 2012
166156R I K I D A R M A P R A T A M ABAGAN BESAR, 20 JUNI 1992Dumai, 26 Desember 2012
167157F I T R I A E F E N D IDUMAI, 06 FEBRUARI 1998Dumai, 26 Desember 2012
168158A M E L I ABATU SANGKAR, 30 DESEMBER 1995Dumai, 26 Desember 2012
169159B U D I K U R N I A W A NBUKIT KAPUR, 04 NOVEMBER 1993Dumai, 26 Desember 2012
170160E L I S A B E T S I M A R M A T AKOTA PINANG, 19 NOVEMBER 1998Dumai, 26 Desember 2012
171161D A R N ITAMAN BARU, 05 NOVEMBER 1987Dumai, 26 Desember 2012
172162Z U L K I F L IBUKIT NENAS, 10 OKTOBER 1994Dumai, 26 Desember 2012
173163G R A N D P R A Y O N S I R A I TIRIAN JAYA, 4 DESEMBER 1997Dumai, 26 April 2013
174164R U S M A W A T IPEMATANG JERING, 05 NOVEMBER 1999Dumai, 26 April 2013
175165S R I M E W A H S A R IDUMAI, 19 OKTOBER 1998Dumai, 26 April 2013
176166P U R N A M A S A R IKISARAN, 22 JUNI 1998Dumai, 26 April 2013
177167M A R T A S I M A N J U N T A KBAGAN BATU 10 JULI 1991Dumai, 26 April 2013
178168N U R A I N ISIMPANG RAYA, 30 AGUSTUS 1996Dumai, 26 April 2013
179169B A K T I L E S T A R IRAUNING ASAHAN, 02 FEBRUARI 1997Dumai, 26 April 2013
180170E L I S AMALINDO, 11 OKTOBER 1993Dumai, 26 April 2013
181171A S T R I D K A R L I N ABAGAN BESAR, 13 OKTOBER 1995Dumai, 26 April 2013
182172Y E N I S A H A R AKAMPUNG PAJAK, 02 MEI 1996Dumai, 26 April 2013
183173RITAULI BR BUTAR BUTARGURUN PANJANG, 10 FEBRUARI 1999Dumai, 13 Mei 2013
184174Y U L I A P R A T I W IAEK KUASAN, 30 JULI 1998Dumai, 13 Mei 2013
185175E K A W I D I A W A T IGURUN PANJANG, 20 JUNI 1998Dumai, 13 Mei 2013
186176L I S A S A S K I ARAWANG MAKMUR, 28 SEPTEMBER 1998Dumai, 13 Mei 2013
187177Y E N T I H E R N I T ADURI, 01 MARET 1977Dumai, 13 Mei 2013
188178N U R J A N N A HSIDEMPUAN, 12 FEBRUARI 1995Dumai, 13 Mei 2013
189179E L I Z A S O R A Y ADUMAI, 09 FEBRUARI 1998Dumai, 13 Mei 2013
190180A I S Y A H M A N J ABAGAN BATU, 22 JUNI 1994Dumai, 31 Mei 2013
191181D A N I A H G I N T I N GBERAS TAGI, 10 NOPEMBER 1978Dumai, 31 Mei 2013
192182 S E N T I S I R A I TUJUNG BONDAR, 15 MARET 1967Dumai, 31 Mei 2013
193183N G A T I N A HRAMBUNG SIALANG, 29 NOPEMBER 1964Dumai, 31 Mei 2013
194184W A R S I T OMEDAN, 03 JULI 1981Dumai, 31 Mei 2013
195185Y U S L A M I D A I N IPANIPAHAN, 11 DESEMBER 1982Dumai, 31 Mei 2013
196186E K A S A P U T R ITANAH RAKYAT, 12 PEBRUARI 1996Dumai, 07 Nopember 2013
197187S A W A L U D I NTANJUNG LEDONG, 18 MARET 1994Dumai, 07 Nopember 2013
198188S U T E J OPATOK BESI, 04 APRIL 1995Dumai, 07 Nopember 2013
199189Z A M Z A M ISUNGAI KUBU, 10 AGUSTUS 1995Dumai, 07 Nopember 2013
200190L I L I S U N D A R IKAMPUNG BARU, 03 SEPTEMBER 1990Dumai, 07 Nopember 2013
201191B A Y U R E Z K I A N D IKAMPUNG, 26 APRIL 1995Dumai, 07 Nopember 2013
202192T O T O H A R I A N T ODUMAI, 12 SEPTEMBER 1991Dumai, 07 Nopember 2013
203193FITRIANA SARI LUBIS, S.PdMEDAN, 03 SEPTEMBER 1979Dumai, 07 Nopember 2013
204194E R N I W A T I, S.AgBASO, 10 SEPTEMBER 1977Dumai, 07 Nopember 2013
205195R I D W A NMELATI, 13 OKTOBER 1982Dumai, 07 Nopember 2013
206196E R I Z O N, S.Pd.IKOTO RANTANG, 18 MARET 1983Dumai, 07 Nopember 2013
207197G U S M I A R T IPARIAMAN, 10 AGUSTUS 1989Dumai, 26 Februari 2014
208198Y A Y I F A R A S W A T IPERBAUNGAN, 02 JANUARI 1994Dumai, 26 Februari 2014
209199E L K A N U R A Y AMELATI, 11 JULI 1996Dumai, 26 Februari 2014
210200D E W I A N D R I A N IBUKIT NENAS, 05 JANUARI 1993Dumai, 26 Februari 2014
211201R I A A N G R I A N ISUMBEREJO, 09 SEPTEMBER 1993Dumai, 26 Februari 2014
212202M U S I A D IBUKIT NENAS, 16 JUNI 1995Dumai, 26 Februari 2014
213203U M M I K H O L I F A HPATI, 15 NOPEMBER 1988Dumai, 26 Februari 2014
214204SRI WAHYUNI PURBASIONGGANG, 14 NOPEMBER 1983Dumai, 26 Februari 2014
215205T R I A S T U T IJUMRAH, 17 JANUARI 1995Dumai, 26 Februari 2014
216206 JAKA PERMANA PUTRABAGAN BESAR, 13 DESEMBER 1992Dumai, 26 Februari 2014
217207A N D R Y A N IKERASAAN, 07 JULI 1997Dumai, 07 Juni 2014
218208M.SAIMI ARRAHMAN RAMBEBAGAN BATU, 14 NOPEMBER 1994Dumai, 15 September 2014
219209R I N I L I S T I A N IDOMPAS, 12 NOVEMBER 1995Dumai, 23 September 2014
220210E L I Z A S O R A Y ADUMAI, 09 FEBRUARI 1998Dumai, 23 September 2014
221211E K A S U Y E T N OJAWA BARAT, 20 MARET 1974Dumai, 23 September 2014
222212M U Z A K A RTENGGAYUN, 20 MEI 1966Dumai, 23 September 2014
223213MUSTIKA ASIH SIALLAGANDURI, 01 OKTOBER 1995Dumai, 23 September 2014
224214F I T R I A N IDUMAI, 9 FEBRUARI 1997Dumai, 23 September 2014
225215W A H Y U A G U N GDUMAI, 9 FEBRUARI 1999Dumai, 23 September 2014
226216J E W I U T A M IRAWANG MAKMUR, 08 NOVEMBER 1999Dumai, 23 September 2014
227217E K A M U S T I K A D E S IBALAM, 28 OKTOBER 1995Dumai, 23 September 2014
228218N O V I T A R I Z K I N ABAGAN BESAR, 22 NOPEMBER 1990Dumai, 23 September 2014
229219H A M I D IBAGAN BESAR, 03 MEI 1990Dumai, 28 September 2014
230
231221A L I S A I DDEPOK, 18 DESEMBER 2002Dumai, 04 Mei 2015
232221R U S W A N D IDUMAI, 12 MEI 1989Dumai, 04 Mei 2015
233222M I R A F E N I T A S A R IBAGAN BESAR, 09 MEI 1994Dumai, 04 Mei 2015
234223F A U Z I A HBAGAN BESAR, 12 AGUSTUS 1995Dumai, 04 Mei 2015
235224D E V I R A T N A S A R IDUMAI, 23 AGUSTUS 1997Dumai, 04 Mei 2015
236225RIZKI PRATAMA SEMBIRINGDUMAI, 01 JANUARI 2003Dumai, 04 Mei 2015
237226S E L A M A T R I A D IDUMAI, 25 MEI 1985Dumai, 04 Mei 2015
238227SYAHRUL SETIAWAN HARAHAPMEDAN, 28 APRIL 2001Dumai, 04 Mei 2015
238228Y O N I E O K T A V I A N D APEKAN BARU, 16 OKTOBER 1995Dumai, 25 Juni 2015
239229A J I S A N J A Y APATOK BESI, 19 APRIL 1997Dumai, 11 Agustus 2015
240230V I R A M A Y A N G S A R ILUBUK SAKAI, 26 JUNI 1996Dumai, 11 Agustus 2015
241231I S N A N I P R A N S I S K ADUMAI, 03 NOVEMBER 2001Dumai, 11 Agustus 2015
242232S I S I Y E F I K A R I T O N G AGURUN PANJANG, 11 NOVEMBER 1999Dumai, 11 Agustus 2015
243233HUSNI RASYID HASIBUANGURUN PANJANG, 23 JANUARI 1997Dumai, 11 Agustus 2015
244234H U S N A H H A S I B U A NGURUN PANJANG, 26 AGUSTUS 1998Dumai, 11 Agustus 2015
245235TUNTUN ELISABETH PASARIBUPEMATANG SIANTAR, 12 SEPTEMBER 1999Dumai, 11 Agustus 2015
246236M A Y S A R O HTELOK BANO 1, 1 NOVEMBER 1996Dumai, 28 Januari 2016
247237R A P I K A N U R ISEKELADI, 16 OKTOBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
248238A S D I A N E F E N D IDUMAI, 13 SEPTEMBER 2000Dumai, 28 Januari 2016
249239J U M I Y A N ADUMAI, 29 SEPTEMBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
250240RUSLAN PERANGIN ANGINBUKIT KAPUR, 09 NOPEMBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
251241RIZKI HADIWIBOWOJAKARTA, 24 JUNI 1997Dumai, 28 Januari 2016
252242ACHRINO DIMI RAMADHANUDUMAI, 08 FEBRUARI 1997Dumai, 28 Januari 2016
253243R I N I A U L I ADUMAI, 21 APRIL 1998Dumai, 28 Januari 2016
254244J U M I A T IBUKIT KAPUR, 17 NOPEMBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
255245M I L N A W A T IPANIPAHAN, 06 MARET 1994Dumai, 28 Januari 2016
256246SRI DEWI SARI MURNIPADANG MANINJAU, 21 MEI 1995Dumai, 28 Januari 2016
257247N A N A N G M U S T A F ABAGAN BESAR, 30 JUNI 1997Dumai, 28 Januari 2016
258248N O V I A N IBAGAN BESAR, 10 NOVEMBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
259249 A W A N G U N A W A NDUMAI, 02 MEI 1997Dumai, 28 Januari 2016
260250Y U N I S A HDUMAI, 03 JUNI 1996Dumai, 28 Januari 2016
261251ZUSDIANA NASBIN DAULAEMEDAN, 16 JUNI 1993Dumai, 28 Januari 2016
262252ADE IMAMMUQHAIR SYAHDUMAI, 04 OKTOBER 1997Dumai, 28 Januari 2016
263253W A H Y U D IDUMAI, 15 OKTOBER 1995Dumai, 28 Januari 2016
264254ALI USMAN RAMBESOPOLONGAT, 22 NOPEMBER 1993Dumai, 28 Januari 2016
265255I N D A H U T A M ITG. GUSTA, 12 MARET 1996Dumai, 28 Januari 2016
267256S U P I A T IDUMAI, 23 APRIL 1996Dumai, 28 Januari 2016
268257N U R P A Z I L A HBAGAN BESAR, 28 AGUSTUS 1994Dumai, 28 Januari 2016
269258T R I H E R M A W A NBATAM, 31 JULI 1997Dumai, 28 Januari 2016
270259A N A S F A U Z IDUMAI, 11 JUNI 1996Dumai, 28 Januari 2016
271
272261M U S T A Q I MBUKIT NENAS, 18 SEPTEMBER 1996Dumai, 09 Agustus 2017
273262
274263
275264
276265
277266
278267
279268
280269
281270
282271
283272
284273
285274
286275
287276
288277
289278
290279
291280
292281
293282
294283
295284
296285
297286
298287
299288
300289
301290
302291
303292
304293
305294
306295
307296
308297
309298H A Z I R ADUMAI, 07 AGUSTUS 1998Dumai, 09 Agustus 2017
310299
311300A R I S E T I A W A NBAGAN SIAPI-API, 05 DESEMBER 1996Dumai, 09 Agustus 2017
312301
313302INDAH WULANDARIDUMAI, 24 SEPTEMBER 1999Dumai, 30 Desember 2017
314302Y A Y U K F I D I A N I N G S I HKAMPUNG BARU, 4 SEPTEMBER 1989Dumai, 23 Agustus 2017
315303NADIA WATIDUMAI, 07 MEI 2000Dumai, 30 Desember 2017
316303ARIS MUNANDASIMPANG PETE, 01 JUNI 2003Dumai, 31 Mei 2018
317304SITI NINGSIHDumai, 20 Maret 2000Dumai, 30 Desember 2017
318304APRILIANA KHAIRUNISADUMAI, 07 APRIL 2004Dumai, 01 Agustus 2018
319305EVI JUWITA SARICEMPEDAK LOBANG, 08 JUNI 1999Dumai, 30 Desember 2017
320305ELFRISKA YUSIANA SINAGADUMAI, 17 MARET 2005Dumai, 01 Agustus 2018
321306ARSILIA MEILITASILAUT-LAUT, 22 MEI 1997Dumai, 30 Desember 2017
322306INTAN DESTRIA PRATIWIDUMAI, 02 DESEMBER 1997Dumai, 01 Agustus 2018
323307NUR RASYDAH MZTANAH ITAM ULU, 27 AGUSTUS 1999Dumai, 30 Desember 2017
324307S A R N I T ADUMAI, 03 DESEMBER 1999Dumai, 01 Agustus 2018
325308NADILA ERIKA PUTRIDUMAI, 01 MEI 1999Dumai, 30 Desember 2017
326308HENDRA GUSTAMIBAGAN BESAR, 19 AGUSTUS 1999Dumai, 01 Agustus 2018
327309UMI MARHAMAHAIR BESAR, 16 AGUSTUS 1999Dumai, 30 Desember 2017
328309YUNIAGA SARI BARIMBINGDUMAI, 25 JUNI 2000Dumai, 01 Agustus 2018
329310PUTRI RIZKI ARDINADUMAI, 10 OKTOBER 1997Dumai, 30 Desember 2017
330310I R M A S A P I T R IAIR BESAR, 12 SEPTEMBER 1998Dumai, 01 Agustus 2018
331311YENI SURYANIBAGAN SIAPI-API, 15 MEI 1999Dumai, 30 Desember 2017
332311S U A R D IDUMAI, 10 MEI 2000Dumai, 01 Agustus 2018
333312HARIANSYAHGURUN PANJANG, 13 FEBRUARI 1997Dumai, 30 Desember 2017
334312DESI RAMADHANIAEK BELU, 26 NOVEMBER 2002Dumai, 01 Agustus 2018
335313SURYANTIKISARAN 12 JUNI 1995Dumai, 30 Desember 2017
336313S A R I FA A I N IBAGAN BESAR, 09 OKTOBER 1999Dumai, 26 Juni 2019
337314SALASMIDUMAI, 16 NOPEMBER1999Dumai, 30 Desember 2017
338314N U R S A F I T R IBUKIT KAPUR, 13 SEPTEMBER 1999Dumai, 26 Juni 2019
339315AFRIDA SARIBAGAN BESAR, 07 APRIL 1998Dumai, 30 Desember 2017
340315N U R U L A I N IDUMAI, 29 SEPTEMBER 2005Dumai, 26 Juni 2019
341316DEWI SYAFRIYANIDURI, 18 SEPRTEMBER 1988Dumai, 30 Desember 2017
342317ATIKA SRI RAMANDAKISARAN, 26 APRIL 1999Dumai, 30 Desember 2017
343318SUCI NUR ABNITADUMAI, 21 DESEMBER 1999Dumai, 30 Desember 2017
344319JULIA LESTARITELUK BANO II, 04 FEBRUARI 1999Dumai, 30 Desember 2017
345320GRAND PRAYON SIRAITIRIAN JAYA, 04 DESEMBER 1997Dumai, 30 Desember 2017
346321ASMURNIDUMAI, 01 NOVEMBER 1997Dumai, 30 Desember 2017
347322IDA NOFRIYANI DUMAI, 21 NOFEMBER 1999Dumai, 30 Desember 2017
348323YUNITA RANI DUMAI, 23 JANUARI 2000Dumai, 30 Desember 2017
349324NURMAIDADUMAI, 24 MARET 1998Dumai, 30 Desember 2017
350325SRI PURWA NINGSIH BUKIT KAPUR, 24 OKTOBER 1998Dumai, 30 Desember 2017
351326RIKA YULIANI DUMAI, 02 JUNI 1999Dumai, 30 Desember 2017
352327REZA ADE PUTRA DUMAI, 09 JUNI 1999Dumai, 30 Desember 2017
353328MUHAMMAD IKSAN BUKIT KAPUR, 03 NOVEMBER 1999Dumai, 30 Desember 2017
354329HERMELANDA CAH PUTRA DUMAI, 13 MEI 1999Dumai, 30 Desember 2017
355330ANNISA RAHMA YULI DURI, 02 NOPEMBER 2002Dumai, 30 Desember 2017
356330LEONARDOKISARAN, 12 OKTOBER 1998Dumai, 30 Desember 2017
357331WINDARIKISARAN, 10 DESEMBER 1993Dumai, 30 Desember 2017
358332N U R U L A N G G R A I N I BAGAN BESAR, 17 MEI 2000Dumai, 24 Desember 2018
359333I N D A H R A H A Y U REJOSARI, 21 JUNI 2000Dumai, 24 Desember 2018
360334Y O L L A A N D R I A N IDUMAI, 27 SEPTEMBER 1999Dumai, 24 Desember 2018
361335L U S I A N A D E W I S Y A HDUMAI, 05 JULI 2000Dumai, 24 Desember 2018
362336S R I K A S W A T I BUKIT NENAS, 12 OKTOBER 1999Dumai, 24 Desember 2018
363337MAISAROH HIDAYATULLOHAIR BESAR, 09 SEPTEMBER 1999Dumai, 24 Desember 2018
364338S I T I K O M A R I A HBAGAN BESAR, 12 AGUSTUS 2000Dumai, 24 Desember 2018
365339W I N D A S U L A S T R IBAGAN BESAR, 14 JANUARI 1999Dumai, 24 Desember 2018
366340S R I M U L Y A N IGURUN PANJANG, 20 JUNI 2000Dumai, 24 Desember 2018
367341Y A N H E R N I, S.SiBAGAN BESAR, 17 JANUARI 1994Dumai, 24 Desember 2018
368342M E L J A K E S U M A, S.SosBUKIT KAPUR, 10 NOPEMBER 1992Dumai, 24 Desember 2018
369343MUHAMMAD FAISAL BUKIT KAPUR, 09 JULI 1996Dumai, 24 Desember 2018
370344A Y U H A N N I SEI PLANCANG, 18 JUNI 1997Dumai, 24 Desember 2018
371345S R I A S T U T I BUKIT NENAS, 27 JULI 1998Dumai, 24 Desember 2018
372346CHRISDA NURUL FAHRINI KHANMEDAN, 27 JANUARI 1999Dumai, 24 Desember 2018
373347CHRISDA NOVITA YANTHY KHAN RANTAU PRAPAT, 28 NOVEMBER 1997Dumai, 24 Desember 2018
374348M A I S Y I N D A H S A R I DUMAI, 06 MEI 1999Dumai, 24 Desember 2018
375349MHD. AL’AMIN DUMAI, 21 FEBRUARI 2000Dumai, 24 Desember 2018
376350D E W I M A Y A S A R I MANGKAI BARU, 04 MARET 1998Dumai, 24 Desember 2018
377351F I R Z A A N G G R A I N I BATAM, 11 AGUSTUS 2000Dumai, 24 Desember 2018
378352R A T I K A BAGAN BESAR, 06 MEI 1999Dumai, 26 Juni 2019
379353W I D I Y A N T I KENANTAN, 14 MEI 2000Dumai, 26 Juni 2019
380354I H S A N U L R I V A N G G ILUBUK SIKAPING, 02 OKTOBER 2004Dumai, 26 Juni 2019
381355N U R H A Y A T I SUNGAI SANGGUL, 09 SEPTEMBER 1999Dumai, 26 Juni 2019
382356T I K A N U R M A L A S A R I DUMAI, 14 MARET 2001Dumai, 26 Juni 2019
383357O R Y Z A D E S I A N O V A L I N A S, S.Pd PEKANBARU, 30 JANUARI 1988Dumai, 26 Juni 2019
384358N O V I T A A F R I A N I BUKIT NENAS, 26 APRIL 2004Dumai, 26 Juni 2019
385359T I K A N U R M A L A S A R I DUMAI, 14 MARET 2001Dumai, 05 November 2019
386360S I T I N U R L I Z A H, S.Si GURUN PANJANG, 09 JANUARI 1998Dumai, 05 November 2019
387361Y U L I A N A S A F I T R I, S.A.P BUKIT NENAS, 28 JUNI 1996Dumai, 05 November 2019
388362D E S T R I M I F T A P R A C I T ABUKIT NENAS, 26 DESEMBER 1997Dumai, 05 November 2019
389363AL –HARIS ABDU MAKSUMDUMAI, 09 SEPTEMBER 2001Dumai, 05 November 2019
390364D W I Y A N A P U T R ILUBUK PAKAM, 09 FEBRUARI 2000Dumai, 05 November 2019
391365S Y A H R I LTITI AKAR, 15 APRIL 1998Dumai, 05 November 2019
392366R I D W A N S I D D I K SIMPANG KANAN, 10 OKTOBER 2001Dumai, 05 November 2019
393367T A U F I K A Z N U R B. NENAS, 24 JUNI 2001Dumai, 05 November 2019
394368P R I M A D E L L I PIR TRANS SOSA IIA, 06 AGUSTUS 2001Dumai, 05 November 2019
395369P A I S A L DUMAI, 31 OKTOBER 2000Dumai, 05 November 2019
396370ESTAURINA BR SILALAHI DUMAI, 16 MARET 2001Dumai, 05 November 2019
397371F I R D A U S DUMAI, 29 AGUSTUS 2001Dumai, 05 November 2019
398372S R I H A R T I N I SIMP. KASIR, 13 MARET 1995Dumai, 05 November 2019
399373S I T I M A R D I A N A GURUN PANJANG, 09 APRIL 1999Dumai, 05 November 2019
400374J U N I T A R I B U U L E L EDUMAI, 26 JUNI 2001Dumai, 05 November 2019
401375APRILIA DWI ANGGRAINI DUMAI, 16 APRIL 2000Dumai, 05 November 2019
402376U S M A N RANTAU PARAPAT, 05 MEI 1985Dumai, 05 November 2019
403377F E B I M A S Y U R A DUMAI, 26 FEBRUARI 2002Dumai, 05 November 2019
404378N U R A I N U N L U B I S DUMAI, 08 JUNI 2001Dumai, 05 November 2019
405379Y A Y U K F I D I A N I N G S I H BUKIT NENAS, 26 JULI 2001Dumai, 05 November 2019
406380FARIDAH INDRIANY KARTINIJAKARTA, 21 APRIL 1999Dumai, 05 November 2019
407381A R D I A N S Y A HDUMAI, 24 OKTOBER 2001Dumai, 05 November 2019
408382LUTVI ANGGRAINI SAPUTRIBUKIT KAPUR, 22 JUNI 1999Dumai, 05 November 2019
409383L I A W A T IBAGAN BESAR, 07 FEBRUARI 2001Dumai, 05 November 2019
410384S R I W A H Y U N IDUMAI, 09 APRIL 2001Dumai, 05 November 2019
411385N U R A I S Y A HDUMAI, 19 JULI 2001Dumai, 05 November 2019
412386H U S N U L H I D A Y A HDUMAI, 28 JUNI 2000Dumai, 05 November 2019
413387N U R W I N D IDUMAI, 03 MARET 2003Dumai, 05 November 2019
415388N U R U L A N G G R A I N IBAGAN BESAR, 17 MEI 2000Dumai, 05 November 2019
416389A R I M U L Y A N D ADUMAI, 24 OKTOBER 1994Dumai, 05 November 2019
417389H A R D I A N S Y A HDUMAI, 19 FEBRUARI 2007Dumai, 05 November 2019
418390R I S K IBUKIT KAPUR, 03 JANUARI 2006Dumai, 05 November 2019
419391W I K O N A J L U D I N TASIK MALAYA, 16 MARET 2006Dumai, 05 November 2019
420392ADITYA AGUNG NUGRAHA DUMAI, 07 DESEMBER 1992Dumai, 27 Januari 2019
421393F I R M A N S Y A H DUMAI, 02 MEI 1986Dumai, 27 Januari 2019
422394R A H M A D E F E N D I BAGAN BESAR, 25 FEBRUARI 1991Dumai, 04 Juni 2018
423395R I N D I A N IDUMAI, 09 MEI 2002Dumai, 01 Februari 2020
424396
425397SYAHRILTITI AKAR, 15 APRIL 1998Dumai, 02 November 2020
426398D E S I R A H M A DA N IDUMAI, 12 DESEMBER 2000Dumai, 02 November 2020
427399D E L I M A R I A N T IBUKIT KAPUR, 13 SEPTEMBER 2002Dumai, 02 November 2020
428400M U H A M M A D I Q B A LBUKIT KAPUR, 20 APRIL 1999Dumai, 02 November 2020
429401N U R U L A N G G R A I N I BAGAN BESAR, 17 MEI 2000Dumai, 02 November 2020
430402N U R W A H Y U N I DUMAI, 30 OKTOBER 1998Dumai, 02 November 2020
431403R U D I A N J A Y A DUMAI, 03 NOVEMBER 2000Dumai, 02 November 2020
432404W A H Y U D I . RNERBIT KECIL, 28 JULI 1994Dumai, 02 November 2020
433405E S S A F A D I L L A HBAGAN BATU, 21 MEI 2001Dumai, 02 November 2020
434406S R I W A H Y U N IDUMAI, 09 APRIL 2001Dumai, 02 November 2020
435407S A B I N A F I T R IDUMAI, 25 NOVEMBER 2002Dumai, 02 November 2020
436408F E R R Y N A Y O A NBEKASI, 19 FEBRUARI 2000Dumai, 02 November 2020
437409R I N I H A R Y A T IAPI-API, 25 FEBRUARI 2002Dumai, 02 November 2020
438410H A R D IPEMATANG SIANTAR, 10 SEPTEMBER 2001Dumai, 02 November 2020
439411N U R F A L I N ASUNGAI KUBU, 27 SEPTEMBER 2001Dumai, 02 November 2020
440412N U R A F N ITELUK PULAU HULU, 12 JANUARI 2000Dumai, 02 November 2020
441413K H O I R O T U N N I S A S I R E G A RPASAR LATONG, 31 AGUSTUS 1998Dumai, 02 November 2020
442414F A D L I P R A S E T I Y ODUMAI, 13 OKTOBER 2001Dumai, 02 November 2020
443415S I T I M A R D I A N AGURUN PANJANG, 09 APRIL 1999Dumai, 02 November 2020
444416MELIANA OKTAVIANIDUMAI, 16 MEI 2001Dumai, 02 November 2020
445417R I D H O R A H M A NDUMAI, 29 DESEMBER 2003Dumai, 02 November 2020
446418S R I W I D I A N I N G S I HAIR BESAR, 01 FEBRUARI 2001Dumai, 02 November 2020
447419N A N A M I N A N T IBAGAN BESAR, 28 DEEMBER 2003Dumai, 02 November 2020
448393DESI AYU LESTARIDUMAI, 10 JUNI 2005Dumai, 09 Agustus 2021
449394ARTHA SYARIYANIDUMAI, 21 JANUARI 2003Dumai, 09 Agustus 2021
450395SRI HARTINIDUMAI, 12 FEBRUARI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
451396WISNU AL GHIFARI RIAUROKAN HILIR, 12 JULI 2010Dumai, 09 Agustus 2021
452397PUTRI HSBDALU-DALU, 20 MEI 2994Dumai, 09 Agustus 2021
453398RARA NURUL AZZAHRAMEDAN, 07 MEI 2004Dumai, 09 Agustus 2021
454399DILA SYAFIRADUMAI, 05 APRIL 2003Dumai, 09 Agustus 2021
455400DIAH FITRIANIDUMAI, 1O NOVEMBER 2004Dumai, 09 Agustus 2021
456401KHAIRUNNISABAGAN BESAR, 02 FEBRUARI 2003Dumai, 09 Agustus 2021
457402MULTIANINGSRISIMP. MURNI, 25 DESEMBER 2001Dumai, 09 Agustus 2021
458403SITI APRIANADUMAI, 08 APRIL 2002Dumai, 09 Agustus 2021
459404FAZAR PRANSISCO SIRINGO-RINGOKISARAN, 07 JUNI 2001Dumai, 09 Agustus 2021
460405DELVI ARSALWALIMA PULUH, 11 JULI 2000Dumai, 09 Agustus 2021
461406SITI SARAHDUMAI, 21 AGUSTUS 2002Dumai, 09 Agustus 2021
462407INDAH SABARINABAGAN BESAR, 14 DESEMBER 1998Dumai, 09 Agustus 2021
463408NOFRI YUDHADUMAI, 23 NOVEMBER 2002Dumai, 09 Agustus 2021
464409TRIO WAHYUDIDUMAI, 20 JULI 2001Dumai, 09 Agustus 2021
465410SITI RODIADURI, 10 APRIL 2003Dumai, 09 Agustus 2021
467411SITI RAHANUMDUMAI, 01 JULI 2000Dumai, 09 Agustus 2021
468412WIDIA NINGSIHDUMAI, 30 JULI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
469413ULUL AZMIDUMAI, 10 MEI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
470414RISKA MEISYA ANGGRAENIPACITAN, 25 MEI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
471415INDAH AZURABAGAN BESAR, 14 JULI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
472416YULIA SARIBUKIT KAPUR, 01 FEBRUARI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
473417M. ZIDANDUMAI, 04 JULI 2002Dumai, 09 Agustus 2021
474418RIRIN MAWADATINDUMAI, 10 APRIL 1998Dumai, 09 Agustus 2021
476419SITI ZULAIHA26 OKTOBER 2001Dumai, 09 Agustus 2021
477420RANDY MARTESAPULAU BURUNG, 26 MARET 2000Dumai, 09 Agustus 2021
478
421YOPI ASTIKA SARIDUMAI, 27 OKTOBER 2002Dumai, 12 Oktober 2021
479422LIDIA PRATIWIDUMAI, 24 ARPIL 2003Dumai, 12 Oktober 2021
480423SRI RAHAYUDUMAI, 03 MARET 2004Dumai, 01 November 2021
481424CINTYA YAYANG NUR ANANDALHOKSEUMAWE, 19 SEPTEMBER 2003Dumai, 01 November 2021
482425ESSA FADILLAHBAGAN BATU, 21 MEI 2001Dumai, 01 November 2021
483426SYAFIRA PUTRIDUMAI, 30 AGUSTUS 2002Dumai, 06 Desember 2021
484427YENI INDRIANIBUKIT KAPUR, 02 MARET 2005Dumai, 06 Desember 2021
485428ENJEL BETARIA SILALAHIGURUN PANJANG, 09 JUNI 2004Dumai, 15 Desember 2021
486429GRACE MARGARETHA GULTOMDUMAI, 22 MARET 2004Dumai, 15 Desember 2004
487430NOVITA SARI GULTOMPEMATANG TENGAH, 23 SEPTEMBER 2004Dumai, 15 Desember 2021
488431KRISTIYANTI SARAGIHDUMAI, 04 JULI 2004Dumai, 15 Desember 2021
489432HOTMA MANIKDUMAI, 27 JANUARI 2004Dumai, 15 Desember 2021
490433RATNA YANIDURI XIII, 16 JULI 2003Dumai, 16 Desember 2021
491434SINDI RAHAYUDUMAI, 14 JANUARI 2003Dumai, 16 Desember 2021
492435DILA SYAFIRADUMAI, 05 APRIL 2003Dumai, 16 Desember 2021
493436FITRI ARBAIYAHBUKIT NENAS, 22 JANUARI 1999Dumai, 16 Desember 2021
494437NURHALIMAH NASUTIONDUMAI, 08 MARET 2000Dumai, 16 Desember 2021
495438ADELIA PUTRIPEKANBARU, 13 JUNI 2003Dumai, 16 Desember 2021
496439ADELIA ZAUNA PULUNGANDUMAI, 21 AGUSTUS 2002Dumai, 16 Desember 2021
497440RESTU RANDIKA PUTRADUMAI, 07 SEPTEMBER 2003Dumai, 16 Desember 2021
498441SITI NURMUTIA ROSSADUMAI, 27 JUNI 2003Dumai, 16 Desember 2021
499442ADE CINTA DEWIDUMAI, 28 MARET 2003Dumai, 16 Desember 2021
500443HERWITABATU PANJANG, 30 DESEMBER 1996Dumai, 16 Desember 2021
501444SYAIFUL HUDA08 SEPTEMBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
502445ANNISA ALI FIZKYPEKANBARU, 19 OKTOBER 2001Dumai, 16 Desember 2021
503446ARMIA KARNAINAIR JOMAN, 27 DESEMBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
504447MUHAMMAD YUSUFDUMAI, 02 FEBRUARI 2003Dumai, 16 Desember 2021
505448AMRINA RASIDAAIR BESAR, 28 DESEMBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
506449YOPI ASTIKA SARIDUMAI, 27 OKTOBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
507450LIDIA PRATIWIDUMAI, 24 APRIL 2003Dumai, 16 Desember 2021
508451NOVRILIA ANGGI BR SILALAHIDUMAI, 21 NOVEMBER 2003Dumai, 16 Desember 2021
509452RIFKI ADELIA SAHARADUMAI, 17 APRIL 2003Dumai, 16 Desember 2021
510453RIFKA ADELIA SAHARADUMAI, 17 APRIL 2003Dumai, 16 Desember 2021
511454AFRINDO MALAUDUMAI, 21 APRIL 2003Dumai, 16 Desember 2021
512455RAHMAWATI YUSMAHAWALI HASIBUANAEK KANOPAN, 25 MEI 2002Dumai, 16 Desember 2021
513456AFFIFAH AFRA AMATULLAHDUMAI, 20 SEPTEMBER 2003Dumai, 16 Desember 2021
514457NINING FITRIA NINGSIHDUMAI, 08 DESEMBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
515458LAINATUL SIFA HRPDUMAI, 08 APRIL 1998Dumai, 16 Desember 2021
516459BABY FITRIALUBUK PAKAM, 06 DESEMBER 2002Dumai, 16 Desember 2021
517460JINGGA BEAUTY ALICIAMINAS, 28 JANUARI 2004Dumai, 16 Desember 2021
518461SUCI ASZHA AMELINADUMAI, 20 FEBRUARI 2003Dumai, 16 Desember 2021
519462DEBY KARTIKABUKIT NENAS, 02 JUNI 2003Dumai, 16 Desember 2021
Data Siswa